top of page

Give birth with confidence

Giving birth your way. At home or in the hospital, I'll take care of you.

In an environment that feels safe for you.

As a doula I help you give birth according to your own strength and wishes. I am there with you.

I want for you to look back on this transformational event with a positive feeling.

It changes your life. 

What is a doula?

A doula is a woman who gives you confidence in your delivery.

Make you feel: you can do this. Birth is a natural process, but childbirth also has medical aspects. Basically it is about your intuition, your primal strength, your self-confidence. That is what I am familiar with as a doula.

 

I will stay with you continuously during your delivery, whatever you experience, I have no shifts, no replacement, I will not just transfer you to someone else. I just go along and coach you through it. I am here for you (and your partner)!

 

Do you have a question or would you like more information? Please feel free to contact me, I will be happy to help you. It is best to email me at contact@elvirabroersma.nl.

Or plan a free get together via Zoom right away, then we'll see if it clicks.

My interpretation of a birth doula

As a doula I offer continuous support to you and your partner during pregnancy, childbirth and the period afterwards. I stand beside you and guide youI'll make you feel: you can do this! We're in this together; you & your baby. Your partner, I and the midwife are there for you, each in his/her own role. Your birth team.

As a doula, I will stay with you throughout the delivery, regardless of the location and whatever you are going through, I have no shift, no replacement, I will not just hand you over to someone else. I'm just going with you, andcoach you through it.

I'm here for you, your partner and your (unborn) baby!

A birth is a natural process, but childbirth also has medical aspects. I guide and empower you and your partner in this process and help conscious choices to make that feel good, according to informed and embodied consent!I help you give birth from

your own strength and wishes. That you feel heard and seen. So that a baby comes into the world in confidence and love. And you look back on this impactful event with a positive feeling. It changes your lifeThe first 1000 days are decisive for your child's development, attachment and your start as a family.

Read here more about my birth guidance. There is a basic package, with several add-ons, where you, your baby and your partner are central, so that there is all the time and space for your situation and the questions, concerns and wishes that play a role.

If you want to get acquainted, schedule one get together without obligation in or come

coffee & meeting at Stories, then we'll see if it clicks.  Do you have questions? Email me.

PS. Do you want holistic physical, psychological and emotional support in the period

after birth for the benefit of your own recovery and the care of your baby.

Then I am your postpartum doula! (this is separate from birth support).

Read here what I can do for you and your family during postpartum period and beyond.

Elvira Broersma.JPG
Contact Elvira Broersma.jpg

The doula effect

More confidence with a doula; stay connected to yourself, your baby and your partner, regardless of things! 

The benefits of a doula

The presence of a doula reduces anxiety and tension in the mother (and father), which has a positive influence on the birth process. The continuous presence ensures - proven! - before your birth hormones start to flow more easily and your delivery takes place more naturally. Making you:

 • Make conscious choices about what is important to you during childbirth.

 • Self-confidence grows, and you follow your own path.

 • Have a smooth start with your baby even after delivery.

Geboorte begeleiding Elvira

Mothers with a doula:

 • Breastfeed more often

 • Have more self-confidence after giving birth

 • Less likely to suffer from depression

 • More often have a stronger bond with their child (and partner)

 • Trust their own intuition and do not allow themselves to be distracted by others.

PHOTO-2021-03-24-07-08-32.jpg

I am a certified doula through the Doula Academy. On the contact page you can find my other degrees & additional training.

I am associated with the Dutch Guild of Doula's and you can find me as well on doula.nl and parentally.com 

Final-logo-Doula-Academie kopie 2.jpeg

Frequently Asked Questions

 • Are you some kind of obstetrician? Or what is the difference between a doula and midwife? 

Allereerst een doula is geen vervanging voor een verloskundige of kraamverzorgende. In Nederland kennen we een mooi systeem waarbij verloskundigen een grote rol spelen in de geboortezorg: in een eigen praktijk (eerstelijn) en in het ziekenhuis (tweedelijn). Een van de vragen die me als doula heel vaak gesteld is, “maar ben je dan een soort verloskundige?” En dat is zeker niet zo! Hoewel we allebei ouders ondersteunen voor, tijdens en na de geboorte zijn er ook grote verschillen. Verschil in verantwoordelijkheid De verloskundige is verantwoordelijk voor het diagnosticeren, begeleiden, bewaken en bevorderen van de normale zwangerschap, bevalling, kraamtijd en ontwikkeling van de pasgeborene. Dat is een medische verantwoordelijkheid. Een grote verantwoordelijkheid ook, voor zowel de veiligheid & gezondheid als het welzijn van moeder en kind. Een doula daarentegen draagt in die zin geen verantwoordelijkheid tijdens de bevalling – niet voor het verloop en niet voor de uitkomst van de bevalling. Zij is er juist om een aanstaande moeder (en partner) in emotionele, mentale en fysieke zin te ondersteunen. Verschil in focus Omdat de verloskundige een grote verantwoordelijk draagt, vraagt dat ook een permante alertheid op mogelijke signalen, denken in mogelijke risico’s en deze afwegen (als-dit-dan-dat-scenario’s) en manieren om de risico’s te ondervangen en voorkomen. De focus van een doula ligt veel meer in het hier-en-nu: wat is er nu nodig voor dit moment in je bevalling? Die ondersteuning ligt op het emotionele en fysieke vlak, door bijvoorbeeld massage, acupressuur, visualisatie, meditatie, coaching, suggesties voor houding- en positieveranderingen en manieren om je te helpen je wensen & voorkeuren kenbaar te maken. Persoonlijke band Meestal kies je een verloskundige praktijk als je net zwanger bent – en misschien nog geen visie hebt voor je bevalling. Je ziet (een of meer van) de verloskundigen door de zwangerschap heen in consulten van zo’n 10-15 minuten. Of je verloskundige jouw visie deelt, is iets wat vaak pas later duidelijk wordt. Soms pas met de bespreking van je geboorteplan rond de 34 weken. Als er grote verschillen zijn mag je altijd overstappen naar een andere praktijk, maar dat is lang niet altijd haalbaar. Daarnaast werken de meeste verloskundigen samen en in diensten. Soms ken je alle verloskundigen uit de praktijk, maar soms ook niet. Dat betekent over het algemeen dat je vooraf niet weet wie er bij je bevalling is en dat dit tijdens de bevalling ook nog kan wisselen – zeker in een ziekenhuis moet je het doen met wie er toevallig dienst heeft en is er elke acht uur een dienstwissel. Een doula kies je vaak iets later in de zwangerschap: iemand die past bij jou en de ervaring die je wilt creëren, iemand waarmee je een klik hebt en die je vertrouwt. Waarmee je in de voorgesprekken een band opbouwt, die weet wat jouw wensen en voorkeuren zijn en hoe je het beste gesteund kunt worden tijdens de bevalling. Je weet ook dat je doula bij je bevalling zal zijn, ongeacht hoe lang het duurt en waar je bevalt – ook als er tijdens de bevalling een overdracht is. Een doula blijft continue bij je (tenzij je even behoefte hebt aan privacy) en begeleidt dus ook maar één bevalling tegelijk. Kortom een doula en verloskundige vullen elkaar aan. Dat is het mooie en de kracht: samen kunnen we elkaar aanvullen en versterken om een mooie, intense en fijne ervaring voor de aanstaande ouders en baby te creëren!

 • Why did you become a doula? 

Het kwam tot me in een visioen, net nadat ik in het voorjaar van 2020 ontdekte dat ik zwanger was. Ik kon het toen nog niet echt plaatsen, ook omdat ik nog nooit van een doula had gehoord. Hoe dat verder verliep is een persoonlijk en levensveranderd verhaal. Dit kun je in diverse interviews/artikelen lezen op de 'over mij' pagina.

 • Ideally, what is a good time in pregnancy to get in touch with a doula? 

Zodra je weet dat je zwanger bent, kan je contant opnemen. Maar het liefst kom ik zo tussen de 12 en 18 weken zwangerschap met je in contact. Dit omdat de meeste miskramen in het eerste trimester (tussen de 8 en 13 weken zwangerschap) plaatsvinden. En een miskraam komt helaas best vaak voor, gemiddeld maakt 1 op de 5 vrouwen dit wel eens mee. Dus eerder dan 12/13 weken zwangerschap een traject aangaan met een doula kan zinloos zijn, al moet ik zeggen dat een doula ook dan heel fijn kan zijn. Intakegesprekken met zowel de vrouw als man doe ik vaak rond 18-22 weken. Zo heb je genoeg tijd om in de prenatale sessies een band op te bouwen en te leren wat de wensen en behoeften zijn en welke begeleiding je wil. Vanaf 24-28 weken gaan we het meer hebben over de fysiologie van bevallen en je wensen en behoeften verder onderzoeken. Dit helpt mee in het opzetten van een bevalplan. Daarna volgen nog 2-3 prenatale sessies, waarin ik praktische tips geef aan zowel de zwangere als haar partner voor tijdens de zwangerschap en in aanloop naar de bevalling. Die een positieve impact kunnen hebben op het verloop van de bevalling.

 • What is the importance of including the birth story of the expectant parents in the guidance?

Uit ervaring kan ik zeggen dat het veel inzicht geeft. “Achter elk gedrag zit een behoefte en iedere behoefte wil gezien worden.” Je eigen geboorteverhaal in kaart brengen voor of tijdens de zwangerschap geeft inzichten op je eigen behoeften en (belemmerende) overtuigingen, die mogelijk van invloed kunnen zijn op de zwangerschap en bevalling. Ook kunnen we stilstaan bij de ervaringen van een eerdere bevalling of miskraam. Daarnaast neem ik je mee in de belevingswereld van een baby tijdens de bevalling. Dit zal je helpen in de voorbereiding op de bevalling. Daarom stel ik ouders deze vragen tijdens de zwangerschap als voorbereiding op de bevalling. En blijf ik mezelf verdiepen in de kennis over de eerste 1000 dagen; de periode van conceptie, zwangerschap, bevalling en de eerste 2 jaar daarna. Om zo kennis en bewustzijn rondom geboorte te vergroten bij ouders, ze te laten beseffen wat voor impact ze zelf hebben op de start van hun kindje. “Want het zijn niet onze kinderen die de toekomst van de wereld bepalen. Het zijn wij (toekomstige ouders) die dat bepalen door hoe we onze kinderen op de wereld zetten.” ---> Healing the earth, by healing birth. De voordelen van een geboorteconsult Wat jouw geboorteverhaal ook is, het is jouw unieke verhaal. Door over dit verhaal te praten, kan er van alles gaan veranderen. Voor jou, je (toekomstige) kindje en je hele gezin. Het is al fijn om volledig de tijd, ruimte en aandacht te krijgen om jouw verhaal te vertellen. Daarnaast kan het je nog veel meer geven. Het geboorteverhaal vertellen kan: •Je inzicht geven in de oorsprong van terugkerende patronen, gedragingen en overtuigingen •Je bewustzijn vergroten waardoor je met een andere bril naar de gebeurtenissen kijkt •Ervoor zorgen dat je het gedrag van jezelf of je kindje gaat begrijpen •Helpen om dit gedrag te herkennen, te erkennen en te accepteren •De behoeften achter het gedrag van jou of je kindje helder maken •Een begin zijn van een stukje heling voor jezelf of je kindje

​Do you have questions, suggestions or need help? Get in touch.

bottom of page